ساخت خودروی هوشمند با قابلیت یادگیری
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ساخت خودروی هوشمند با قابلیت یادگیری

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۶ فروردین
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۶ فروردین

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۲ فروردین
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۲ فروردین

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۱ فروردین
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۱ فروردین

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۸ فروردین ۱۴۰۱
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۸ فروردین ۱۴۰۱

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۷ فروردین
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۷ فروردین

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۵ فروردین
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۵ فروردین

عصرانه خبری علم و فناوری در ۲ فروردین ۱۴۰۱
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم و فناوری در ۲ فروردین ۱۴۰۱

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱ فروردین ۱۴۰۱
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱ فروردین ۱۴۰۱

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰

عصرانه خبری علم و فناوری در چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم و فناوری در چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند

از بین بردن باکتری‌ها و ابرمیکروب‌ها با کمک فناوری مبتنی بر لیزر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

از بین بردن باکتری‌ها و ابرمیکروب‌ها با کمک فناوری مبتنی بر لیزر

آنتی‌بادی کرونا بیش‌تر در چه سنی تولید می شود؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آنتی‌بادی کرونا بیش‌تر در چه سنی تولید می شود؟

اطلاعات شگفت ‌انگیز در مورد تأثیر نمک بر جریان خون مغز
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اطلاعات شگفت ‌انگیز در مورد تأثیر نمک بر جریان خون مغز

خوردن کشمش چه تاثیری برای بدن دارد؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

خوردن کشمش چه تاثیری برای بدن دارد؟

مالچ رسی ساخت ایران به یاری محیط‌ زیست آمد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مالچ رسی ساخت ایران به یاری محیط‌ زیست آمد

علت افسردگی پاییزی چیست؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

علت افسردگی پاییزی چیست؟

چرا خوابیدن به پهلوی چپ مفیدتر است؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

چرا خوابیدن به پهلوی چپ مفیدتر است؟

تاثیر مثبت بوی دارچین و گل محمدی بر آلزایمر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تاثیر مثبت بوی دارچین و گل محمدی بر آلزایمر