مهندسان راهی نانویی برای درمان سرطان مغز کشف کردند
اخبار جدید فناوری

مهندسان راهی نانویی برای درمان سرطان مغز کشف کردند

سندرم رمزی هانت چیست؟
اخبار جدید فناوری

سندرم رمزی هانت چیست؟

«داده‌های عجیب» وویجر۱ از فاصله ۲۳.۳ میلیارد کیلومتری معمای جدید ناسا شد
اخبار جدید فناوری

«داده‌های عجیب» وویجر۱ از فاصله ۲۳.۳ میلیارد کیلومتری معمای جدید ناسا شد

حیوانات در نتیجه تجمع جهش‌ در DNA پیر می‌شوند
اخبار جدید فناوری

حیوانات در نتیجه تجمع جهش‌ در DNA پیر می‌شوند

چرا تمام پارادوکس‌های سفر به زمان قابل حل نیست
اخبار جدید فناوری

چرا تمام پارادوکس‌های سفر به زمان قابل حل نیست

کلیه‌های انسان چند فیلتر تصفیه فلیتر مایعات دارد؟
اخبار جدید فناوری

کلیه‌های انسان چند فیلتر تصفیه فلیتر مایعات دارد؟

فرکانس صدای انسان در شرایط مختلف فرق می‌کند
اخبار جدید فناوری

فرکانس صدای انسان در شرایط مختلف فرق می‌کند

خندیدن به جلوگیری از ایجاد چروک روی صورت کمک می‌کند
اخبار جدید فناوری

خندیدن به جلوگیری از ایجاد چروک روی صورت کمک می‌کند

قدرت چشایی انسان با افزایش سن کاهش می‌یابد
اخبار جدید فناوری

قدرت چشایی انسان با افزایش سن کاهش می‌یابد

علت فراموش شدن تصاویری که در خواب می‌بینیم چیست؟
اخبار جدید فناوری

علت فراموش شدن تصاویری که در خواب می‌بینیم چیست؟