اخبار جدید تاکسی

قیمت تاکسی‌های اینترنتی؛ مسافران و رانندگان نظرات کاملا متفاوتی دارند

قیمت تاکسی‌های اینترنتی؛ مسافران و رانندگان نظرات کاملا متفاوتی دارند

شروع بکار سرویس‌ تاکسی هوایی در سنگاپور از سال ۲۰۲۳: فروش بلیط با قیمت ۳۰۰ یورو

شروع بکار سرویس‌ تاکسی هوایی در سنگاپور از سال ۲۰۲۳: فروش بلیط با قیمت ۳۰۰ یورو