اخبار جدید تاکید وزیر اقتصاد بر تاب‌آوری مردم در مقابل سیاست‌های اقتصادی