اخبار جدید بین الملل

ایران برای آزادی اسرای تایلندی نزد حماس وساطت کرد