منبع جدید آب در ماه کشف شد
اخبار جدید فناوری

منبع جدید آب در ماه کشف شد

کوچکترین توپ بازی جهان با کمک یک اتم ابداع شد!
اخبار جدید فناوری

کوچکترین توپ بازی جهان با کمک یک اتم ابداع شد!

راه اندازی سامانه انتشار اطلاعات طرحهای پژوهشی بنیاد علم ایران
اخبار جدید فناوری

راه اندازی سامانه انتشار اطلاعات طرحهای پژوهشی بنیاد علم ایران

«جیمز وب» از یک ستاره عظیم و درخشان عکس گرفت
اخبار جدید فناوری

«جیمز وب» از یک ستاره عظیم و درخشان عکس گرفت

ابداع ماده ای برای جذب دی اکسید کربن هوا و ذخیره در اقیانوس
اخبار جدید فناوری

ابداع ماده ای برای جذب دی اکسید کربن هوا و ذخیره در اقیانوس

ابرسیاهچاله فراری به دام ستاره شناسان افتاد
اخبار جدید فناوری

ابرسیاهچاله فراری به دام ستاره شناسان افتاد

چالشهای مراکز درمانی برای رفع مشکلات ناباروری بررسی شد
اخبار جدید فناوری

چالشهای مراکز درمانی برای رفع مشکلات ناباروری بررسی شد

معرفی یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان
اخبار جدید فناوری

معرفی یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان

۳ ابر گاو شبیه سازی شده در چین متولد شد
اخبار جدید فناوری

۳ ابر گاو شبیه سازی شده در چین متولد شد

سگ رباتیکی که روی شن ها راه می رود
اخبار جدید فناوری

سگ رباتیکی که روی شن ها راه می رود