مسن ترین بیمار مبتلا به ایدز درمان شد
اخبار جدید فناوری

مسن ترین بیمار مبتلا به ایدز درمان شد

ماهواره ها به جستجوگران موجودات فضایی تبدیل می شوند
اخبار جدید فناوری

ماهواره ها به جستجوگران موجودات فضایی تبدیل می شوند

ابداع محققان ایرانی برای درمان پوکی استخوان/توسعه رسانای استخوانی
اخبار جدید فناوری

ابداع محققان ایرانی برای درمان پوکی استخوان/توسعه رسانای استخوانی

هواپیمایی با ۳ بال برای سفرهای هوایی ارزان
اخبار جدید فناوری

هواپیمایی با ۳ بال برای سفرهای هوایی ارزان

کپسول باری سیگنوس از ایستگاه فضایی بین المللی جدا می شود
اخبار جدید فناوری

کپسول باری سیگنوس از ایستگاه فضایی بین المللی جدا می شود

جلیقه هوشمند جدید به کمک معلولین می آید
اخبار جدید فناوری

جلیقه هوشمند جدید به کمک معلولین می آید

تولید داروی ایدز و سل در فضا
اخبار جدید فناوری

تولید داروی ایدز و سل در فضا

ابداع روشی جدید برای درمان سریع زخم های حاد با کمک محقق ایرانی
اخبار جدید فناوری

ابداع روشی جدید برای درمان سریع زخم های حاد با کمک محقق ایرانی

سم مار خونریزی را متوقف می کند
اخبار جدید فناوری

سم مار خونریزی را متوقف می کند

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در زمین با ارسال حباب به فضا
اخبار جدید فناوری

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در زمین با ارسال حباب به فضا