ربات ۵ گرمی بدون موتور بال می زند!
اخبار جدید فناوری

ربات ۵ گرمی بدون موتور بال می زند!

توسعه ابزاری برای رصد سلول‌های قلب با کمک محققان ایرانی
اخبار جدید فناوری

توسعه ابزاری برای رصد سلول‌های قلب با کمک محققان ایرانی

لباس غواصی ضد کوسه تولید شد
اخبار جدید فناوری

لباس غواصی ضد کوسه تولید شد

کرم ضد یخ پوست برای جلوگیری از سرمازدگی تولید شد
اخبار جدید فناوری

کرم ضد یخ پوست برای جلوگیری از سرمازدگی تولید شد

جهان قابل مشاهده ۴۰ کوینتیلیون سیاهچاله دارد!
اخبار جدید فناوری

جهان قابل مشاهده ۴۰ کوینتیلیون سیاهچاله دارد!

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین
اخبار جدید فناوری

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به مقوله فناوری
اخبار جدید گوناگون

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به مقوله فناوری

بودجه محدود دلیل اولویت‌بندی پژوهش‌های قلب و عروق
اخبار جدید گوناگون

بودجه محدود دلیل اولویت‌بندی پژوهش‌های قلب و عروق

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند
اخبار جدید گوناگون

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند

مدیران از جنس تولید نیستند/ واحدهای R&D واحد تغییر رنگ‌اند!
اخبار جدید فناوری

مدیران از جنس تولید نیستند/ واحدهای R&D واحد تغییر رنگ‌اند!