طالبان: کشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده است
اخبار جدید بین الملل

طالبان: کشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده است

تبادل زندانی افغان با تبعه آمریکایی؛ آیا تنش بین طالبان و واشنگتن کاهش می‌یابد؟
اخبار جدید بین الملل

تبادل زندانی افغان با تبعه آمریکایی؛ آیا تنش بین طالبان و واشنگتن کاهش می‌یابد؟

دو دهه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر؛ مغز متفکر حمله همچنان در انتظار محاکمه
اخبار جدید بین الملل

دو دهه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر؛ مغز متفکر حمله همچنان در انتظار محاکمه

دبیر کل سازمان ملل حمله به مسجدی در هرات افغانستان را محکوم کرد
اخبار جدید بین الملل

دبیر کل سازمان ملل حمله به مسجدی در هرات افغانستان را محکوم کرد

ایران: بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان نباید سیاسی یا مشروط شود
اخبار جدید بین الملل

ایران: بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان نباید سیاسی یا مشروط شود

بیانیه نهضت اسلامی افغانستان در مورد حادثه تروریستی در حرم رضوی مشهد
اخبار جدید بین الملل

بیانیه نهضت اسلامی افغانستان در مورد حادثه تروریستی در حرم رضوی مشهد

امیرعبداللهیان: افغانستان نیازمند یک مکانیزم درون منطقه ای به موازات تشکیل دولت فراگیر ملی است
اخبار جدید سیاسی

امیرعبداللهیان: افغانستان نیازمند یک مکانیزم درون منطقه ای به موازات تشکیل دولت فراگیر ملی است

نخستین محمولۀ گندم کمکی‌ هند از خاک پاکستان به افغانستان رسید
اخبار جدید بین الملل

نخستین محمولۀ گندم کمکی‌ هند از خاک پاکستان به افغانستان رسید

دبیرکل سازمان ملل: نمی توان مردم افغانستان را به حال خود رها کرد
اخبار جدید بین الملل

دبیرکل سازمان ملل: نمی توان مردم افغانستان را به حال خود رها کرد

موج جدید کرونا؛ ۶۳۷ بیمار جدید در افغانستان شناسایی شد
اخبار جدید بین الملل

موج جدید کرونا؛ ۶۳۷ بیمار جدید در افغانستان شناسایی شد