نگرانی آمریکا از افزایش حملات داعش در افغانستان
اخبار جدید بین الملل

نگرانی آمریکا از افزایش حملات داعش در افغانستان

هیاتی از وزارت آموزش عالی افغانستان به ایران سفر می کند
اخبار جدید بین الملل

هیاتی از وزارت آموزش عالی افغانستان به ایران سفر می کند

تخت روانچی: جامعه جهانی برای کمک فوری به افغانستان دست به دست هم دهند
اخبار جدید سیاسی

تخت روانچی: جامعه جهانی برای کمک فوری به افغانستان دست به دست هم دهند

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان
اخبار جدید بین الملل

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان

واکنش افغان‌ها به کناره‌گیری خلیل‌زاد:پایان ماموریت یک شیاد
اخبار جدید بین الملل

واکنش افغان‌ها به کناره‌گیری خلیل‌زاد:پایان ماموریت یک شیاد

اذعان خلیلزاد به چالش های بزرگ امنیتی و اقتصادی در افغانستان
اخبار جدید بین الملل

اذعان خلیلزاد به چالش های بزرگ امنیتی و اقتصادی در افغانستان

فجایع تروریستی افغانستان هدفی جز تفرقه‌ ندارد
اخبار جدید بین الملل

فجایع تروریستی افغانستان هدفی جز تفرقه‌ ندارد

حملات تروریستی در افغانستان با هدف ایجاد تفرقه و خونریزی انجام می‌شود
اخبار جدید سیاسی

حملات تروریستی در افغانستان با هدف ایجاد تفرقه و خونریزی انجام می‌شود

تامین امنیت افغانستان بر عهده حاکمان کنونی این کشور است
اخبار جدید بین الملل

تامین امنیت افغانستان بر عهده حاکمان کنونی این کشور است

هشدار یونیسف: نظام سلامت و خدمات اجتماعی در افغانستان در مرز سقوط است
اخبار جدید بین الملل

هشدار یونیسف: نظام سلامت و خدمات اجتماعی در افغانستان در مرز سقوط است

top