نقش بانک‌ها در تحول دیجیتال در اینوتکس ۲۰۲۲ بررسی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نقش بانک‌ها در تحول دیجیتال در اینوتکس ۲۰۲۲ بررسی شد

تفاهم‌نامۀ همکاری در زمینۀ تحول دیجیتال بین ایرانسل و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر امضا شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تفاهم‌نامۀ همکاری در زمینۀ تحول دیجیتال بین ایرانسل و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر امضا شد

دولت در دوران پاندمی کرونا از شتاب تحول دیجیتالی عقب ماند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دولت در دوران پاندمی کرونا از شتاب تحول دیجیتالی عقب ماند

تحول دیجیتال در خدمت صنعت انبارداری فولاد مبارکه
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تحول دیجیتال در خدمت صنعت انبارداری فولاد مبارکه

نظام سلامت محکوم به تحول است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نظام سلامت محکوم به تحول است

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال/ دریافت تندیس تحول دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال/ دریافت تندیس تحول دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا

برترین جایزه ملی تحول دیجیتال به همراه اول رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

برترین جایزه ملی تحول دیجیتال به همراه اول رسید

وجود برنامه، شرط ضروری تحول دیجیتال است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وجود برنامه، شرط ضروری تحول دیجیتال است

زلزله 5G در سبک ورزش سنتی/ فوتبال حرفه‌ای با فناوری بدون اشتباه می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زلزله 5G در سبک ورزش سنتی/ فوتبال حرفه‌ای با فناوری بدون اشتباه می‌شود

برنامه فولاد مبارکه ارتقای راندمان تولید در زنجیره فولاد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

برنامه فولاد مبارکه ارتقای راندمان تولید در زنجیره فولاد