آخرین وضعیت تردد در پایتخت/ ترافیک در کدام معابر، سنگین است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت تردد در پایتخت/ ترافیک در کدام معابر، سنگین است؟

وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه ۱۴۰۰
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه ۱۴۰۰

آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت/ ترافیک سنگین در۶ بزرگراه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت/ ترافیک سنگین در۶ بزرگراه

آخرین وضعیت تردد در پایتخت/ ترافیک سنگین در نواب، آزادی و شیخ فضل‌الله
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت تردد در پایتخت/ ترافیک سنگین در نواب، آزادی و شیخ فضل‌الله

«همت، حکیم، آبشناسان، هاشمی و زین الدین» پرترافیک‌ترین معابر بزرگراهی پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

«همت، حکیم، آبشناسان، هاشمی و زین الدین» پرترافیک‌ترین معابر بزرگراهی پایتخت