اخبار جدید ترامپ

ترامپ دو میلیارد دلار برای کتابخانه و موزه ریاست‌جمهوری‌اش می‌خواهد

ترامپ دو میلیارد دلار برای کتابخانه و موزه ریاست‌جمهوری‌اش می‌خواهد

ترامپ در تدارک موج دیگری از فرمان‌های عفو است اما نه برای خودش

ترامپ در تدارک موج دیگری از فرمان‌های عفو است اما نه برای خودش