کاهش ۱۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۱۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

آخرین وضعیت جوی جاده‌ها‌ی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین وضعیت جوی جاده‌ها‌ی کشور

وضعیت راه‌های کشور در ۲۱ دی؛ تردد در محور‌های برون شهری ۲.۲ درصد کاهش یافت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۲۱ دی؛ تردد در محور‌های برون شهری ۲.۲ درصد کاهش یافت

وضعیت راه‌های کشور در ۱۵ آذر ماه؛ افزایش ۰.۲ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۱۵ آذر ماه؛ افزایش ۰.۲ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

آخرین وضعیت ممنوعیت سفر بین استانی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت ممنوعیت سفر بین استانی

تلنگری از آمار تصادفات در خراسان جنوبی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تلنگری از آمار تصادفات در خراسان جنوبی

تداوم ممنوعیت‌ تردد در جاده‌ها تا یک هفته دیگر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم ممنوعیت‌ تردد در جاده‌ها تا یک هفته دیگر

دستگیری تبلیغ‌کنندگان فروش مجوز تردد استانی در فضای مجازی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دستگیری تبلیغ‌کنندگان فروش مجوز تردد استانی در فضای مجازی