توصیه جدید سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توصیه جدید سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

آمار کرونا امروز در ایران شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا امروز در ایران شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور

آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور

آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا امروز در ایران پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ + وضعیت شهرهای کشور

تزریق دز سوم واکسن کرونا به بیش از ۲۶ میلیون نفر در کشور
اخبار جدید پزشکی

تزریق دز سوم واکسن کرونا به بیش از ۲۶ میلیون نفر در کشور

تزریق بیش از ۵۷ هزار دز واکسن کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور
اخبار جدید پزشکی

تزریق بیش از ۵۷ هزار دز واکسن کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور

ملاحظات مصرف دارو قبل از واکسیناسیون علیه کرونا
اخبار جدید پزشکی

ملاحظات مصرف دارو قبل از واکسیناسیون علیه کرونا

تزریق  بیش از ۲۰۶ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
اخبار جدید پزشکی

تزریق بیش از ۲۰۶ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

دز سوم واکسن در برابر امیکرون مقاوم است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دز سوم واکسن در برابر امیکرون مقاوم است؟

top