اخبار جدید تشکیلات خودگردان فلسطین

فلسطین دنبال جلب حمایت عربی از کنفرانس بین‌المللی صلح

فلسطین دنبال جلب حمایت عربی از کنفرانس بین‌المللی صلح

حماس خطاب به تشکیلات خودگردان فلسطین: به بایدن دل نبندید!

حماس خطاب به تشکیلات خودگردان فلسطین: به بایدن دل نبندید!

تشکیلات خودگردان: آماده گفت‌وگو با اسرائیل هستیم

تشکیلات خودگردان: آماده گفت‌وگو با اسرائیل هستیم