اخبار جدید تظاهرات اسرائیلی‌ها

شاباک تلفن‌های تظاهرکنندگان مخالف نتانیاهو را هک کرده است

شاباک تلفن‌های تظاهرکنندگان مخالف نتانیاهو را هک کرده است

بیست و نهمین هفته اعتراضات در اراضی اشغالی/ممانعت پلیس از ورود معترضان به مقر نتانیاهو

بیست و نهمین هفته اعتراضات در اراضی اشغالی/ممانعت پلیس از ورود معترضان به مقر نتانیاهو