بهبود وضعیت شبیه‌خوانی نسبت به ۱۰ سال قبل/ تعزیه «اُ‌م الهنر» است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بهبود وضعیت شبیه‌خوانی نسبت به ۱۰ سال قبل/ تعزیه «اُ‌م الهنر» است

اشقیاءخوانی در ۸۹ سالگی/ میدان امان حسین(ع) تکیه دولت شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اشقیاءخوانی در ۸۹ سالگی/ میدان امان حسین(ع) تکیه دولت شود

۳ مجلس تعزیه در فرهنگسرای اشراق اجرا می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

۳ مجلس تعزیه در فرهنگسرای اشراق اجرا می‌شود

گفت‎وگو با پیشکسوت موسیقی آیینی در ایل بانگ
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

گفت‎وگو با پیشکسوت موسیقی آیینی در ایل بانگ

آغاز سوگواره آئینی «زخم عتیق» از ۷ مهر
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آغاز سوگواره آئینی «زخم عتیق» از ۷ مهر

رونق تئاتر دفاع مقدس دراهواز/ استقبال از سوگواره ملی تئاتر میدانی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

رونق تئاتر دفاع مقدس دراهواز/ استقبال از سوگواره ملی تئاتر میدانی

دبیر چهارمین سوگواره تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی منصوب شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

دبیر چهارمین سوگواره تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی منصوب شد

نمایشگاه «نسخ و ادوات تعزیه شبیه حسین (ع)» افتتاح می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نمایشگاه «نسخ و ادوات تعزیه شبیه حسین (ع)» افتتاح می‌شود

برگزاری دومین سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» در محوطه حوزه هنری
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

برگزاری دومین سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» در محوطه حوزه هنری

۸۲ سال اجرای تعزیه با عشق/ «تکیه دولت» مجدد احیا شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

۸۲ سال اجرای تعزیه با عشق/ «تکیه دولت» مجدد احیا شود

موسیقی در هنری که با نام حسین(ع) زنده است/ نواهای شبیه‌خوانی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

موسیقی در هنری که با نام حسین(ع) زنده است/ نواهای شبیه‌خوانی

برشی از خاطرات پدر تعزیه‌خوانی ایران/ ماجرای پرده آجان‌کُش و دردسرهای اجرای تعزیه در دوره پهلوی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

برشی از خاطرات پدر تعزیه‌خوانی ایران/ ماجرای پرده آجان‌کُش و دردسرهای اجرای تعزیه در دوره پهلوی