ویدئو / وضعیت اصناف در روزهای تعطیلی کرونایی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ویدئو / وضعیت اصناف در روزهای تعطیلی کرونایی

دلیل بی‌تفاوتی اصناف نسبت به محدودیت‌های کرونایی چیست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دلیل بی‌تفاوتی اصناف نسبت به محدودیت‌های کرونایی چیست؟

بانک‌ها و سازمان‌ مالیاتی نیز تعطیل شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بانک‌ها و سازمان‌ مالیاتی نیز تعطیل شود

وضعیت فعالیت مشاغل از شنبه 4 اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

وضعیت فعالیت مشاغل از شنبه 4 اردیبهشت

تعطیلات کرونایی اصناف یک هفته دیگر تمدید شد/ فقط گروه شغلی یک مجاز به فعالیت هستند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تعطیلات کرونایی اصناف یک هفته دیگر تمدید شد/ فقط گروه شغلی یک مجاز به فعالیت هستند

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا

بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل شد