فردا، یکشنبه تهران تعطیل است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فردا، یکشنبه تهران تعطیل است؟

اطلاعیه فوری، تعطیلی مدارس شنبه 24 دی | مدارس کدام استان روز شنبه تعطیل است؟
اخبار جدید اقتصادی

اطلاعیه فوری، تعطیلی مدارس شنبه 24 دی | مدارس کدام استان روز شنبه تعطیل است؟

آلودگی هوا با تعطیلی مدارس از بین نمی‌رود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آلودگی هوا با تعطیلی مدارس از بین نمی‌رود

مدارس استان کردستان تعطیل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس استان کردستان تعطیل شد

دورکاری بعضی ادارات اصفهان/ مدارس برای چهارشنبه هم تعطیل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دورکاری بعضی ادارات اصفهان/ مدارس برای چهارشنبه هم تعطیل شد

مدارس کدام شهرها فردا تعطیل شد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس کدام شهرها فردا تعطیل شد؟

مدارس کدام شهرها تعطیل شد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس کدام شهرها تعطیل شد؟

فوری، تعطیلی مدارس یکشنبه 4 دی ماه | مدارس کدام مناطق فردا تعطیل است؟
اخبار جدید اقتصادی

فوری، تعطیلی مدارس یکشنبه 4 دی ماه | مدارس کدام مناطق فردا تعطیل است؟

فوری، تعطیلی مدارس فردا شنبه 3 دی ماه | مدارس کدام مناطق فردا تعطیل است؟
اخبار جدید اقتصادی

فوری، تعطیلی مدارس فردا شنبه 3 دی ماه | مدارس کدام مناطق فردا تعطیل است؟

رئیسی: تعطیلی مدارس و ادارات چاره کار نیست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رئیسی: تعطیلی مدارس و ادارات چاره کار نیست