خیمه سنگین رطوبت هوا در خوزستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خیمه سنگین رطوبت هوا در خوزستان

شرجی شدید و تندباد در راه خوزستان/ هشدار نارنجی صادر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شرجی شدید و تندباد در راه خوزستان/ هشدار نارنجی صادر شد

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در زمین با ارسال حباب به فضا
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در زمین با ارسال حباب به فضا

هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی در خوزستان صادر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی در خوزستان صادر شد

هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان صادر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان صادر شد

وقوع دماهای زیر صفر درجه در خوزستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وقوع دماهای زیر صفر درجه در خوزستان

خوزستان تا روز سه شنبه بارانی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خوزستان تا روز سه شنبه بارانی است

هشدار سطح قرمز برای تقویت سامانه بارشی در خوزستان اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار سطح قرمز برای تقویت سامانه بارشی در خوزستان اعلام شد

شرق و شمال خوزستان بارانی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شرق و شمال خوزستان بارانی می‌شود

سامانه بارشی وارد خوزستان می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سامانه بارشی وارد خوزستان می‌شود

اغلب مناطق خوزستان بارانی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اغلب مناطق خوزستان بارانی می‌شود

وقوع رطوبت ۹۴ درصدی در هندیجان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وقوع رطوبت ۹۴ درصدی در هندیجان

دمای بالاتر از ۴۹ درجه در خوزستان تداوم دارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دمای بالاتر از ۴۹ درجه در خوزستان تداوم دارد

وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان پیش‌بینی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

دمای هوای خوزستان به بالای ۴۹ درجه می رسد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دمای هوای خوزستان به بالای ۴۹ درجه می رسد

پیش‌بینی بارش باران برای شمال و شمال شرق و ارتفاعات خوزستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیش‌بینی بارش باران برای شمال و شمال شرق و ارتفاعات خوزستان

توده گرد و خاک از عربستان در مسیر خوزستان است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توده گرد و خاک از عربستان در مسیر خوزستان است

مدیریت بحران خوزستان هشدار سطح نارنجی را ابلاغ کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدیریت بحران خوزستان هشدار سطح نارنجی را ابلاغ کرد

بارش ۶۴ میلی‌متری باران در هندیجان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بارش ۶۴ میلی‌متری باران در هندیجان