اخبار جدید تفاهم نامه

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین

امضای یک سند بین‌المللی برای ایران در نخستین روز از ریاست جمهوری بایدن

امضای یک سند بین‌المللی برای ایران در نخستین روز از ریاست جمهوری بایدن

راه اندازی دپارتمان آموزش علمی کاربردی موزه انقلاب و دفاع مقدس

راه اندازی دپارتمان آموزش علمی کاربردی موزه انقلاب و دفاع مقدس

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی

انعقاد تفاهم نامه میان شورای عالی استانها و صندوق بیمه کشاورزان

انعقاد تفاهم نامه میان شورای عالی استانها و صندوق بیمه کشاورزان

تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با وزارت نیرو

تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با وزارت نیرو

واگذاری بیمارستان آیت الله کرمی اهواز به بنیاد شهید

واگذاری بیمارستان آیت الله کرمی اهواز به بنیاد شهید