هزینه خدمات تلفن ثابت افزایش نمی‌یابد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هزینه خدمات تلفن ثابت افزایش نمی‌یابد

افزایش هزینه تلفن ثابت تصویب شد/ پرداخت ماهانه تا ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت
اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی

افزایش هزینه تلفن ثابت تصویب شد/ پرداخت ماهانه تا ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت

خطوط تلفن مشترکان در صورت عدم پرداخت بدهی قطع می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

خطوط تلفن مشترکان در صورت عدم پرداخت بدهی قطع می‌شود

اپراتورها مجاز به سلب امتیاز خطوط تلفن پس از ارسال اخطار هستند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اپراتورها مجاز به سلب امتیاز خطوط تلفن پس از ارسال اخطار هستند

زارع‌پور: دولت از درآمد اپراتورها برای شبکه ثابت هزینه خواهد کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زارع‌پور: دولت از درآمد اپراتورها برای شبکه ثابت هزینه خواهد کرد

الزام اپراتورها به اطلاع‌رسانی قبل از قطع تلفن ثابت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

الزام اپراتورها به اطلاع‌رسانی قبل از قطع تلفن ثابت

اپراتورها ملزم به اطلاع‌رسانی پیش از قطع تلفن ثابت هستند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اپراتورها ملزم به اطلاع‌رسانی پیش از قطع تلفن ثابت هستند

کلیات نحوه تنظیم هزینه تلفن ثابت تصویب شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کلیات نحوه تنظیم هزینه تلفن ثابت تصویب شد

تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت افزایش یافت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت افزایش یافت

تعرفه جدید خدمات تلفن ثابت تصویب شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تعرفه جدید خدمات تلفن ثابت تصویب شد

دریافت خلاصه و ریز کارکرد خط ثابت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دریافت خلاصه و ریز کارکرد خط ثابت

به صورت‌حساب تلفن ثابت چگونه اعتراض کنیم؟
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

به صورت‌حساب تلفن ثابت چگونه اعتراض کنیم؟

صورتحساب تلفن ثابت در دوره‌ های یک ماهه صادر می‌ شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صورتحساب تلفن ثابت در دوره‌ های یک ماهه صادر می‌ شود