پخش تله‌تئاتر «کاتب اعظم» به نیمه رسید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پخش تله‌تئاتر «کاتب اعظم» به نیمه رسید

بازیگر «قهرمان» اصغر فرهادی در نقش «شمر»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازیگر «قهرمان» اصغر فرهادی در نقش «شمر»

«موغُلی پنا»؛ نگاهی بومی به «خانه برنارد آلبا» در تلویزیون تئاتر ایران
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«موغُلی پنا»؛ نگاهی بومی به «خانه برنارد آلبا» در تلویزیون تئاتر ایران

پخش فیلم‌تئاتر «آشویتس خصوصی لیدی مکبث» در تلویزیون تئاتر ایران
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پخش فیلم‌تئاتر «آشویتس خصوصی لیدی مکبث» در تلویزیون تئاتر ایران

پخش نمایش کمدی «عروسی ننه غلام» از تلویزیون تئاتر ایران
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پخش نمایش کمدی «عروسی ننه غلام» از تلویزیون تئاتر ایران

بعد از ۲۰ سال در تله‌تئاتر بازی کردم/ گونه‌ای که باید احیا شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بعد از ۲۰ سال در تله‌تئاتر بازی کردم/ گونه‌ای که باید احیا شود

آینده روشن تلویزیون تئاتر ایران در کمک به اقتصاد هنرهای نمایشی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آینده روشن تلویزیون تئاتر ایران در کمک به اقتصاد هنرهای نمایشی

حمایت پنج میلیاردریالی از ۳۴ گروه نمایشی در طرح «تلویزیون تئاتر ایران»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حمایت پنج میلیاردریالی از ۳۴ گروه نمایشی در طرح «تلویزیون تئاتر ایران»

بازیگر دیگری در «اتاق عروس»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازیگر دیگری در «اتاق عروس»

«ضدنور» از ۱۲ تیر می‌آید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«ضدنور» از ۱۲ تیر می‌آید

تنها چاره این روزهای تئاتر به روایت مائده طهماسبی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تنها چاره این روزهای تئاتر به روایت مائده طهماسبی