«کمدی الهی» تونسی‌ها در جشنواره فجر/ «رستم و سهراب» در تئاتر شهر
اخبار جدید فرهنگی

«کمدی الهی» تونسی‌ها در جشنواره فجر/ «رستم و سهراب» در تئاتر شهر

ملایری‌ها در سالن اصلی و عراقی‌ها در مولوی/ ۱۳ نمایش در روز سوم
اخبار جدید فرهنگی

ملایری‌ها در سالن اصلی و عراقی‌ها در مولوی/ ۱۳ نمایش در روز سوم

مهرداد باقری به تماشای «ناگفته‌های هشت سال زنانگی» نشست
اخبار جدید فرهنگی

مهرداد باقری به تماشای «ناگفته‌های هشت سال زنانگی» نشست

«عبدالرضا» حرف برای گفتن دارد/ تئاتر در جنگ جهانی هم تعطیل نشد
اخبار جدید فرهنگی

«عبدالرضا» حرف برای گفتن دارد/ تئاتر در جنگ جهانی هم تعطیل نشد

«سوم ماه می» به صحنه می‌رود
اخبار جدید فرهنگی

«سوم ماه می» به صحنه می‌رود

اجرای «رئالیسم مصنوعی» یک روز به تعویق افتاد
اخبار جدید فرهنگی

اجرای «رئالیسم مصنوعی» یک روز به تعویق افتاد

آقای اشمیت از ۱۴ شهریور به تماشاخانه ایرانشهر می‌آید
اخبار جدید فرهنگی

آقای اشمیت از ۱۴ شهریور به تماشاخانه ایرانشهر می‌آید

تماشاخانه‌ ایرانشهر فقط میزبان تولیدات تازه خواهد بود
اخبار جدید فرهنگی

تماشاخانه‌ ایرانشهر فقط میزبان تولیدات تازه خواهد بود

«شام آخر» را در ایرانشهر صرف کنید/ مسیح (ع) به روایت مسعود دلخواه
اخبار جدید فرهنگی

«شام آخر» را در ایرانشهر صرف کنید/ مسیح (ع) به روایت مسعود دلخواه

اجرای ۶۹ نمایش در ۳۰ تماشاخانه/ چشم‌انداز امیدبخش نوروزی تئاتر
اخبار جدید فرهنگی

اجرای ۶۹ نمایش در ۳۰ تماشاخانه/ چشم‌انداز امیدبخش نوروزی تئاتر