اخبار جدید بین الملل

وضعیت جنگی در اوکراین جدی‌تر شده است