مشخصات توفان خورشیدی که امروز به زمین می‌رسد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مشخصات توفان خورشیدی که امروز به زمین می‌رسد

توفان لحظه‌ای در تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توفان لحظه‌ای در تهران

طوفان فیونا جان یک زن ۷۳ ساله کانادایی را گرفت / تصاویر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

طوفان فیونا جان یک زن ۷۳ ساله کانادایی را گرفت / تصاویر

مصدومیت ۹ تهرانی در پی وقوع توفان / انتقال ۶ نفر به بیمارستان‌
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مصدومیت ۹ تهرانی در پی وقوع توفان / انتقال ۶ نفر به بیمارستان‌

توفان امروز پایتخت چند مصدوم داشت؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توفان امروز پایتخت چند مصدوم داشت؟

خسارت چند صد میلیارد ریالی توفان به باغات شهرستان مه ولات
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خسارت چند صد میلیارد ریالی توفان به باغات شهرستان مه ولات

سقوط درخت جان یک نفر را گرفت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سقوط درخت جان یک نفر را گرفت

۱۰ حادثه جوی مرگبار در دوران کرونا در جهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۰ حادثه جوی مرگبار در دوران کرونا در جهان