گوگل مهندس نرم افزار پر مدعایش را اخراج کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

گوگل مهندس نرم افزار پر مدعایش را اخراج کرد

نرم افزار تشخیص هوشمند ناهنجاری و تقلب مالی بومی سازی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نرم افزار تشخیص هوشمند ناهنجاری و تقلب مالی بومی سازی شد

بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری و پیامدهای منفی آن
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری و پیامدهای منفی آن

یک محصول دانش بنیان امکان برگزاری نمایشگاه مجازی را ممکن کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

یک محصول دانش بنیان امکان برگزاری نمایشگاه مجازی را ممکن کرد

هوش مصنوعی به نظارت گسترده در چین کمک می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

هوش مصنوعی به نظارت گسترده در چین کمک می کند

طراحی پلتفرم چندزبانه برای معرفی و فروش محصولات دانش بنیان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

طراحی پلتفرم چندزبانه برای معرفی و فروش محصولات دانش بنیان

آیین نامه صادرات نرم افزار پشت درهای هیات دولت قبل باقی ماند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

آیین نامه صادرات نرم افزار پشت درهای هیات دولت قبل باقی ماند

دستور پوتین به شرکت های دولتی برای استفاده از نرم افزارهای داخلی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دستور پوتین به شرکت های دولتی برای استفاده از نرم افزارهای داخلی

تولید داروهای پیشرفته «ایران‌ساخت» در پارک فناوری سلامت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید داروهای پیشرفته «ایران‌ساخت» در پارک فناوری سلامت