قرارداد وزرات کشور ۶۵۰ اشتغال جدید در واحد تولید اتوبوس در سمنان ایجاد کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قرارداد وزرات کشور ۶۵۰ اشتغال جدید در واحد تولید اتوبوس در سمنان ایجاد کرد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس: ۹۰ درصد بودجه امسال در مسیر واقعی خود قرار دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس: ۹۰ درصد بودجه امسال در مسیر واقعی خود قرار دارد

سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان سمنان امسال ۷۷ و ۲۴ درصد افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان سمنان امسال ۷۷ و ۲۴ درصد افزایش یافت

نماینده مجلس: تلاش دولت سیزدهم برای توسعه همه‌جانبه کشور مشهود است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده مجلس: تلاش دولت سیزدهم برای توسعه همه‌جانبه کشور مشهود است

ارزش کالاهای صادراتی استان سمنان ۵۱ درصد افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ارزش کالاهای صادراتی استان سمنان ۵۱ درصد افزایش یافت

نیازهای رونق صنایع سمنان در سفر دولت سیزدهم از زبان صنعتگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نیازهای رونق صنایع سمنان در سفر دولت سیزدهم از زبان صنعتگران

معاون وزیر صنعت: صنایع کوچک ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات می‌گیرند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

معاون وزیر صنعت: صنایع کوچک ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات می‌گیرند