توسعه زیست‌بوم‌های فناوری در مدیریت شهری اصفهان در دستور کار است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توسعه زیست‌بوم‌های فناوری در مدیریت شهری اصفهان در دستور کار است

زیست‌بوم فناوری‌های دیجیتال در سال ۱۴۰۰ توسعه یافت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زیست‌بوم فناوری‌های دیجیتال در سال ۱۴۰۰ توسعه یافت

«بلاکچین» جهان فناوری را تغییر می دهد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

«بلاکچین» جهان فناوری را تغییر می دهد

استفاده بورس آمریکا از بلاکچین در فعالیت‌های تجاری
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

استفاده بورس آمریکا از بلاکچین در فعالیت‌های تجاری

تولید رمز ارز ملی در کشور به زودی اجرا می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید رمز ارز ملی در کشور به زودی اجرا می‌شود

توئیتر بخش مخصوص رمزارز ایجاد کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توئیتر بخش مخصوص رمزارز ایجاد کرد

آمازون متخصص رمزارز و بلاکچین استخدام می‌کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمازون متخصص رمزارز و بلاکچین استخدام می‌کند

مدعیان مخالفت با فیلترینگ انجمن بلاکچین را تعلیق کردند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

مدعیان مخالفت با فیلترینگ انجمن بلاکچین را تعلیق کردند

ادعای مخالفت با فیلترینگ دارند اما انجمن بلاکچین را تعلیق کردند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ادعای مخالفت با فیلترینگ دارند اما انجمن بلاکچین را تعلیق کردند

آغاز فروش بلیت هواپیما بر بستر بلاک چین برای اولین بار در ایران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آغاز فروش بلیت هواپیما بر بستر بلاک چین برای اولین بار در ایران

وبینار آشنایی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وبینار آشنایی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برگزار می شود