سازمان ثبت احوال کشور برترین دستگاه سرویس دهنده داده های کشور در فروردین ماه 1401
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سازمان ثبت احوال کشور برترین دستگاه سرویس دهنده داده های کشور در فروردین ماه 1401

ثبت احوال پیش ران دولت الکترونیک است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ثبت احوال پیش ران دولت الکترونیک است

ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز امسال/تهران در صدر استان‌ها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز امسال/تهران در صدر استان‌ها

مُرده در تهران؛ زنده در ماهشهر | ماجرای عجیب صدور گواهی فوت برای شهروند ماهشهری که زنده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مُرده در تهران؛ زنده در ماهشهر | ماجرای عجیب صدور گواهی فوت برای شهروند ماهشهری که زنده است

با این روش کارت ملی خود را زودتر بگیرید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

با این روش کارت ملی خود را زودتر بگیرید

به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان برخط شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان برخط شد

ثبت احوال موظف به ارائه سرویس جدید در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ثبت احوال موظف به ارائه سرویس جدید در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد

تولید کارت‌های ملی هوشمند به کجا رسید؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تولید کارت‌های ملی هوشمند به کجا رسید؟