آزادکاران برتر اوزان دهگانه جام تختی مشخص شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

آزادکاران برتر اوزان دهگانه جام تختی مشخص شدند

کشتی آزاد جام تختی| نفرات برتر ۵ وزن نخست مشخص شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

کشتی آزاد جام تختی| نفرات برتر ۵ وزن نخست مشخص شدند

پایان رقابت‌های کشتی فرنگی بین‌المللی جام تختی در اهواز
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

پایان رقابت‌های کشتی فرنگی بین‌المللی جام تختی در اهواز

کشتی فرنگی جام تختی| فینالیست‌های 5 وزن دوم مشخص شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

کشتی فرنگی جام تختی| فینالیست‌های 5 وزن دوم مشخص شدند

فرنگی‌کاران واجد شرایط حضور در جام تختی معرفی شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

فرنگی‌کاران واجد شرایط حضور در جام تختی معرفی شدند

متولیان کشتی کرمانشاه بدنبال میزبانی دوباره جام تختی
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

متولیان کشتی کرمانشاه بدنبال میزبانی دوباره جام تختی

مسئولان کشتی کرمانشاه به دنبال میزبانی جام تختی
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

مسئولان کشتی کرمانشاه به دنبال میزبانی جام تختی

تمهیدات فدراسیون کشتی برای رونق بخشیدن به جام جهان پهلوان «تختی»
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

تمهیدات فدراسیون کشتی برای رونق بخشیدن به جام جهان پهلوان «تختی»

جام کشتی پهلوانان تختی و موحد در مازندران برگزار می شود
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

جام کشتی پهلوانان تختی و موحد در مازندران برگزار می شود

جام تختی با معرفی آزادکاران برتر به پایان رسید
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

جام تختی با معرفی آزادکاران برتر به پایان رسید

فرنگی‌کاران فینالیست جام تختی مشخص شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

فرنگی‌کاران فینالیست جام تختی مشخص شدند

آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط حضور در جام تختی معرفی شدند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط حضور در جام تختی معرفی شدند