آمار کرونا در ایران امروز ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران امروز ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

آمار کرونا در ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۹۷۱ بیمار جدید
اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۹۷۱ بیمار جدید

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت

آمار کرونا در ایران ۷ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۳۷۸۱ بیمار جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۷ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۳۷۸۱ بیمار جدید

آمار کرونا در ایران ۶ آذر ۱۴۰۰ / جانباختن ۸۷ بیمار دیگر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۶ آذر ۱۴۰۰ / جانباختن ۸۷ بیمار دیگر

آمار کرونا در ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰ /۸۳۰۵ بیمار جدید شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰ /۸۳۰۵ بیمار جدید شناسایی شد

آمار کرونا در ایران ۱۱ آبان ۱۴۰۰ / ۱۰۱۰۴ بیمار جدید شناسایی شد
اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۱۱ آبان ۱۴۰۰ / ۱۰۱۰۴ بیمار جدید شناسایی شد

آمار کرونا در ایران ۸ آبان ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان به ۱۲۶۱۲۶ نفر رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۸ آبان ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان به ۱۲۶۱۲۶ نفر رسید

آمار کرونا در ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۰ / جان‌باختن ۲۳۸ بیمار مبتلا
اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۰ / جان‌باختن ۲۳۸ بیمار مبتلا

آمار کرونا در ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۱۰۱۳۵ بیمار جدید شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۱۰۱۳۵ بیمار جدید شناسایی شد

top