اخبار جدید جانبازان و ایثارگران

پیگیری برای افزایش سقف استخدام و اشتغال مشمولین جامعه ایثارگری

پیگیری برای افزایش سقف استخدام و اشتغال مشمولین جامعه ایثارگری

راه اندازی سامانه ثبت درخواست زمین و وام مسکن ایثارگران

راه اندازی سامانه ثبت درخواست زمین و وام مسکن ایثارگران

راه اندازی سامانه پیامکی ثبت درخواست وام در صندوق قرض‌الحسنه شاهد

راه اندازی سامانه پیامکی ثبت درخواست وام در صندوق قرض‌الحسنه شاهد

کمیسیون‌های پزشکی ایثارگران مجازی برگزار می‌شود

کمیسیون‌های پزشکی ایثارگران مجازی برگزار می‌شود

همکاری بنیاد شهید با هلال احمر برای تامین داروهای جانبازان

همکاری بنیاد شهید با هلال احمر برای تامین داروهای جانبازان