شمار مبتلایان روزانه کرونا در آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

شمار مبتلایان روزانه کرونا در آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرد

ابتلای روزانه به کرونا در آمریکا به 200 هزار نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ابتلای روزانه به کرونا در آمریکا به 200 هزار نفر رسید

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به ۵۸۰ هزار نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به ۵۸۰ هزار نفر رسید

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به ۵۶۶ هزار نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به ۵۶۶ هزار نفر رسید

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به 563 هزار نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: تلفات کرونا در آمریکا به 563 هزار نفر رسید

جانز هاپکینز: شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به 31 میلیون نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به 31 میلیون نفر رسید

جانز هاپکینز: شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به ۳۰ میلیون نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به ۳۰ میلیون نفر رسید

جانز هاپکینز: شمار تلفات کرونا در آمریکا به ۵۳۸ هزار نفر رسید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: شمار تلفات کرونا در آمریکا به ۵۳۸ هزار نفر رسید

جانز هاپکینز: ۱۲۰۰ آمریکایی دیگر در یک شبانه روز قربانی کرونا شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جانز هاپکینز: ۱۲۰۰ آمریکایی دیگر در یک شبانه روز قربانی کرونا شدند