نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ به رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا رسید
اخبار جدید اقتصادی

نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ به رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا رسید

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید
اخبار جدید فناوری

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

برنده جایزه صلح نوبل پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری تیمورشرقی
اخبار جدید بین الملل

برنده جایزه صلح نوبل پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری تیمورشرقی

سوئد کشوری که "باد کاشت و طوفان درو می‌کند"/ کشور به اصلاح صلح‌طلب سوئد جولانگاه گروه‌های تروریستی
اخبار جدید بین الملل

سوئد کشوری که "باد کاشت و طوفان درو می‌کند"/ کشور به اصلاح صلح‌طلب سوئد جولانگاه گروه‌های تروریستی

«کاسه کوزه» نمایشنامه‌ای درباره سلطنت در انگلیس
اخبار جدید فرهنگی

«کاسه کوزه» نمایشنامه‌ای درباره سلطنت در انگلیس

رمان‌هایی از کوبو آبه، نجیب محفوظ و روث اوزکی منتشر شدند
اخبار جدید فرهنگی

رمان‌هایی از کوبو آبه، نجیب محفوظ و روث اوزکی منتشر شدند

برندگان نوبل اقتصاد معرفی شدند
اخبار جدید اقتصادی

برندگان نوبل اقتصاد معرفی شدند

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ معرفی شدند
اخبار جدید اقتصادی

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ اعلام شدند
اخبار جدید فناوری

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ اعلام شدند

نمایش «مولن‌روژ؛ موزیکال» با ۱۰ جایزه رکوردار شد
اخبار جدید فرهنگی

نمایش «مولن‌روژ؛ موزیکال» با ۱۰ جایزه رکوردار شد