نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ به رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ به رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا رسید

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

برنده جایزه صلح نوبل پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری تیمورشرقی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

برنده جایزه صلح نوبل پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری تیمورشرقی

سوئد کشوری که "باد کاشت و طوفان درو می‌کند"/ کشور به اصلاح صلح‌طلب سوئد جولانگاه گروه‌های تروریستی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

سوئد کشوری که "باد کاشت و طوفان درو می‌کند"/ کشور به اصلاح صلح‌طلب سوئد جولانگاه گروه‌های تروریستی

«کاسه کوزه» نمایشنامه‌ای درباره سلطنت در انگلیس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«کاسه کوزه» نمایشنامه‌ای درباره سلطنت در انگلیس

رمان‌هایی از کوبو آبه، نجیب محفوظ و روث اوزکی منتشر شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

رمان‌هایی از کوبو آبه، نجیب محفوظ و روث اوزکی منتشر شدند

برندگان نوبل اقتصاد معرفی شدند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

برندگان نوبل اقتصاد معرفی شدند

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ معرفی شدند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ اعلام شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ اعلام شدند

نمایش «مولن‌روژ؛ موزیکال» با ۱۰ جایزه رکوردار شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نمایش «مولن‌روژ؛ موزیکال» با ۱۰ جایزه رکوردار شد