اخبار جدید جریمه

گروه مدافع کاربران اپل را به خاطر کند کردن آیفون در ۴ کشور به دادگاه می‌کشاند

گروه مدافع کاربران اپل را به خاطر کند کردن آیفون در ۴ کشور به دادگاه می‌کشاند

جریمه 12 میلیون دلاری اپل به خاطر ادعای گمراه کننده در مورد مقاومت آیفون در برابر آب

جریمه 12 میلیون دلاری اپل به خاطر ادعای گمراه کننده در مورد مقاومت آیفون در برابر آب

جریمه ۱۲ میلیون دلاری اپل به دلیل تبلیغات تجاری گمراه کننده

جریمه ۱۲ میلیون دلاری اپل به دلیل تبلیغات تجاری گمراه کننده