معرفی برندگان جشنواره ترایبکا ۲۰۲۲ / جشنواره تا یکشنبه ادامه دارد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

معرفی برندگان جشنواره ترایبکا ۲۰۲۲ / جشنواره تا یکشنبه ادامه دارد

پروژه بعدی ترنس مالیک اعلام شد/ با بلانشت در واقعیت مجازی ترایبکا
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پروژه بعدی ترنس مالیک اعلام شد/ با بلانشت در واقعیت مجازی ترایبکا

معرفی داوران جشنواره «ترایبکا»/ نیکی کریمی داور شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

معرفی داوران جشنواره «ترایبکا»/ نیکی کریمی داور شد

جشنواره ترایبکا ۲۰۲۱ برندگانش را شناخت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جشنواره ترایبکا ۲۰۲۱ برندگانش را شناخت

دنیرو جشنواره ترایبکای امسال را از بهترین‌ها خواند/ حذف واژه فیلم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

دنیرو جشنواره ترایبکای امسال را از بهترین‌ها خواند/ حذف واژه فیلم

داوران جشنواره ترایبکا ۲۰۲۱ معرفی شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

داوران جشنواره ترایبکا ۲۰۲۱ معرفی شدند

فیلم جدید سودربرگ در جشنواره ترایبکا دیده می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فیلم جدید سودربرگ در جشنواره ترایبکا دیده می‌شود

رابرت دنیرو درباره جراحتش حرف زد/ سینماها ضروری هستند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

رابرت دنیرو درباره جراحتش حرف زد/ سینماها ضروری هستند