نامزدهای مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت معرفی شدند
اخبار جدید فرهنگی

نامزدهای مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت معرفی شدند

سینمای مستند ابزار مناسبی برای نشان‌دادن فرهنگ غنی ایران به جهانیان است
اخبار جدید فرهنگی

سینمای مستند ابزار مناسبی برای نشان‌دادن فرهنگ غنی ایران به جهانیان است

هنرمندان بدانند ما هم به انتقاد و اعتراض اعتقاد داریم
اخبار جدید فرهنگی

هنرمندان بدانند ما هم به انتقاد و اعتراض اعتقاد داریم

مستندهای سینما حقیقت را ۲۴ ساعته آنلاین ببینید
اخبار جدید فرهنگی

مستندهای سینما حقیقت را ۲۴ ساعته آنلاین ببینید

برگزاری افتتاحیه جشنواره «سینماحقیقت» / «دنیای وحشی زاگرس» فیلم افتتاحیه شد
اخبار جدید فرهنگی

برگزاری افتتاحیه جشنواره «سینماحقیقت» / «دنیای وحشی زاگرس» فیلم افتتاحیه شد

اسامی ۳ بخش از فیلم های سینما حقیقت اعلام شد
اخبار جدید فرهنگی

اسامی ۳ بخش از فیلم های سینما حقیقت اعلام شد

۱۶ مستند بلند بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» اعلام شدند
اخبار جدید فرهنگی

۱۶ مستند بلند بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» اعلام شدند

کمیته قضایی سازمان سینمایی دنبال حل مشکلات سینماگران است
اخبار جدید فرهنگی

کمیته قضایی سازمان سینمایی دنبال حل مشکلات سینماگران است

یک گام تا تحقق مصوبه مستندنگاری دولت/ جلسه مشترک مستندسازان و نمایندگان پروژه‌های بزرگ ملی در جشنواره «سینماحقیقت»
اخبار جدید فرهنگی

یک گام تا تحقق مصوبه مستندنگاری دولت/ جلسه مشترک مستندسازان و نمایندگان پروژه‌های بزرگ ملی در جشنواره «سینماحقیقت»

نخبگان گرفتار مهاجرت و نگاه تبعض‌آمیز/ روایتی متفاوت از نخبگان افغانستانی در «فرهت»
اخبار جدید فرهنگی

نخبگان گرفتار مهاجرت و نگاه تبعض‌آمیز/ روایتی متفاوت از نخبگان افغانستانی در «فرهت»