نشست خبری فیلم‌های کوتاه و انیمیشن‌های جشنواره ۳۴ برگزار شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نشست خبری فیلم‌های کوتاه و انیمیشن‌های جشنواره ۳۴ برگزار شد

جشنواره سی‌وچهارم فیلم‌های کودکان و نوجوانان به ایستگاه آخر رسید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جشنواره سی‌وچهارم فیلم‌های کودکان و نوجوانان به ایستگاه آخر رسید

آشفتگی در روزی که تنها یک نشست وجود داشت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آشفتگی در روزی که تنها یک نشست وجود داشت

اعلام نامزدهای بخش ملی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعلام نامزدهای بخش ملی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

فیلم کودک باید «برای کودک» باشد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فیلم کودک باید «برای کودک» باشد

خبری از پروانه‌ها نیست!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

خبری از پروانه‌ها نیست!

پروانه‌ها با یاد علی لندی به پرواز درآمدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پروانه‌ها با یاد علی لندی به پرواز درآمدند