آرش معیریان به بازخوانی تاریخچه آنونس‌سازی در سینما پرداخت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آرش معیریان به بازخوانی تاریخچه آنونس‌سازی در سینما پرداخت

پیگیری عضویت اعضای انجمن منتقدان سینما در صندوق اعتباری هنر
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پیگیری عضویت اعضای انجمن منتقدان سینما در صندوق اعتباری هنر

فیلمنامه مهمترین رکن ماندگاری یک اثر سینمایی است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فیلمنامه مهمترین رکن ماندگاری یک اثر سینمایی است

تدوین «ماکو» آغاز شد/ کارآفرینی برای معتادان ترک‌کرده
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تدوین «ماکو» آغاز شد/ کارآفرینی برای معتادان ترک‌کرده

فراخوان جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران منتشر شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فراخوان جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران منتشر شد

معرفی هیات مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

معرفی هیات مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران

جعفر گودرزی دبیر چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جعفر گودرزی دبیر چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد