تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی

تولید بیومکمل غذایی بر پایه میکروجلبک/ مکملی مناسب برای سالمندان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید بیومکمل غذایی بر پایه میکروجلبک/ مکملی مناسب برای سالمندان

مکمل غذایی حاوی پروتئین از ریز جلبک تولید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مکمل غذایی حاوی پروتئین از ریز جلبک تولید شد

نخستین خط تولید جلبک‌های «کلرلا» افتتاح شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نخستین خط تولید جلبک‌های «کلرلا» افتتاح شد

تاثیر جلبک دریایی در توقف آلوده شدن سلول های انسانی به کرونا
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تاثیر جلبک دریایی در توقف آلوده شدن سلول های انسانی به کرونا

ساحلی درخشان به رنگ آبی جادویی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ساحلی درخشان به رنگ آبی جادویی

تولید قرص‌های مکمل غذایی با استفاده از فناوری ریزجلبک‌ها
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید قرص‌های مکمل غذایی با استفاده از فناوری ریزجلبک‌ها

تولید پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی از نوعی جلبک بومی ایران
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی از نوعی جلبک بومی ایران

پرورش جلبک کاهنده چربی خون در منزل ممکن شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پرورش جلبک کاهنده چربی خون در منزل ممکن شد