مأموریت رئیسی به جهاد کشاورزی برای اختصاص ارز لازم به اقلام غذایی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مأموریت رئیسی به جهاد کشاورزی برای اختصاص ارز لازم به اقلام غذایی

تصویب بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید/ دستور رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت قیمت‌ها
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تصویب بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید/ دستور رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت قیمت‌ها

شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی

نظارت و کنترل قیمت‌ها به صورت عینی و عملی توسط وزارت جهاد کشاورزی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نظارت و کنترل قیمت‌ها به صورت عینی و عملی توسط وزارت جهاد کشاورزی

ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام بین شبکه تامین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام بین شبکه تامین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی

امنیت غذایی و ثبات اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امنیت غذایی و ثبات اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد

دولت خود را موظف می‌داند به مردم با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت خود را موظف می‌داند به مردم با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد

همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات ضروری است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات ضروری است

مردم نسبت به  افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مردم نسبت به  افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت