اعتراف پسر جوان به شلیک مرگبار به برادر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعتراف پسر جوان به شلیک مرگبار به برادر

همدستی برادران با دشمن پدر برای ارتکاب جنایت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

همدستی برادران با دشمن پدر برای ارتکاب جنایت

دستگیری زنی که شوهرش را کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دستگیری زنی که شوهرش را کشت

پسر جنایتکار 3 عضو خانواده‌اش را کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پسر جنایتکار 3 عضو خانواده‌اش را کشت

اعتراف عروس جوان به قتل پدرشوهر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعتراف عروس جوان به قتل پدرشوهر

قتل همسر با ضربات چاقو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قتل همسر با ضربات چاقو

حکم قصاص برای قاتل پسرعمو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حکم قصاص برای قاتل پسرعمو

قتل دختر 27 ساله به دست برادر خشن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قتل دختر 27 ساله به دست برادر خشن

دستگیری جوان برادرکش در بیمارستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دستگیری جوان برادرکش در بیمارستان

مجازات مرگ برای مردی که دختر و همسرش را کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجازات مرگ برای مردی که دختر و همسرش را کشت