شورای امنیت درباره افغانستان امروز نشست اضطراری برگزار می‌کند
اخبار جدید بین الملل

شورای امنیت درباره افغانستان امروز نشست اضطراری برگزار می‌کند

ارگ ریاست جمهوری افغانستان تحت کنترل طالبان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ارگ ریاست جمهوری افغانستان تحت کنترل طالبان

ایران از تشکیل شورای هماهنگی افغانستان استقبال کرد
اخبار جدید بین الملل

ایران از تشکیل شورای هماهنگی افغانستان استقبال کرد

سرنوشت تلخ افغانستان
اخبار جدید بین الملل

سرنوشت تلخ افغانستان

درخواست مهم گوترش از طالبان
اخبار جدید بین الملل

درخواست مهم گوترش از طالبان

طالبان هرات را تصرف کرد
اخبار جدید بین الملل

طالبان هرات را تصرف کرد

طالبان فرودگاه ولایت جوزجان را تصرف کرد
اخبار جدید بین الملل

طالبان فرودگاه ولایت جوزجان را تصرف کرد

سقوط بدخشان و ادامه درگیری‌ها در نزدیکی مرز ایران
اخبار جدید بین الملل

سقوط بدخشان و ادامه درگیری‌ها در نزدیکی مرز ایران

طالبان لحظه به لحظه به تسلط بر مزارشریف نزدیک‌تر می‌شود
اخبار جدید بین الملل

طالبان لحظه به لحظه به تسلط بر مزارشریف نزدیک‌تر می‌شود

مرکز «سمنگان» به دست طالبان سقوط کرد
اخبار جدید بین الملل

مرکز «سمنگان» به دست طالبان سقوط کرد

top