اخبار جدید جنگ اقتصادی

بگذارید این ۶ ماه را کار کنیم / اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید

بگذارید این ۶ ماه را کار کنیم / اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید

با وسواس مذاکره می‌کنیم / همه تلاش ما این است که واکسن کرونا خریداری شود

با وسواس مذاکره می‌کنیم / همه تلاش ما این است که واکسن کرونا خریداری شود