حمایت تمام قد ونزوئلا از ایران در برابر تهدیدهای پوچ آمریکا

حمایت تمام قد ونزوئلا از ایران در برابر تهدیدهای پوچ آمریکا

وزیر دفاع ونزوئلا: ما و ایران الگوی اتحاد را به جهان عرضه کردیم

وزیر دفاع ونزوئلا: ما و ایران الگوی اتحاد را به جهان عرضه کردیم

هوک: ایران دو انتخاب دارد، مذاکره یا فروپاشی اقتصادی

هوک: ایران دو انتخاب دارد، مذاکره یا فروپاشی اقتصادی

نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان وارد بورس می‌شود/ به عرصه سازندگی تا تحقق عدالت ادامه می‌دهیم

نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان وارد بورس می‌شود/ به عرصه سازندگی تا تحقق عدالت ادامه می‌دهیم