پاسخ وزیر پیشنهادی نفت به نادران درباره اموال خانواده اش
اخبار جدید سیاسی

پاسخ وزیر پیشنهادی نفت به نادران درباره اموال خانواده اش

اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی «نفت»
اخبار جدید سیاسی

اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی «نفت»

حبیب زاده بوکانی: اوجی  با مسائل حوزه نفت و انرژی آشناست
اخبار جدید اقتصادی

حبیب زاده بوکانی: اوجی  با مسائل حوزه نفت و انرژی آشناست

فروش نفت با مدیریت «اوجی» افزایش می‌یابد/او تجربه صادرات نفت دارد
اخبار جدید سیاسی

فروش نفت با مدیریت «اوجی» افزایش می‌یابد/او تجربه صادرات نفت دارد

رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت باید قوی باشد/ در دوران اقای اوجی می‌توانیم شاهد تغییرات چشمگیری باشیم
اخبار جدید اقتصادی

رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت باید قوی باشد/ در دوران اقای اوجی می‌توانیم شاهد تغییرات چشمگیری باشیم

چالش مصرف افسارگسیخته انرژی پیش روی دولت است
اخبار جدید اقتصادی

چالش مصرف افسارگسیخته انرژی پیش روی دولت است

ساختارهای مختل شده وزارت نفت بازسازی شوند
اخبار جدید اقتصادی

ساختارهای مختل شده وزارت نفت بازسازی شوند

برنامه‌ های اوجی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه نفت و صادرات گاز به همسایگان
اخبار جدید سیاسی

برنامه‌ های اوجی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه نفت و صادرات گاز به همسایگان

یکی از برنامه‌های اصلی بنده، پشتیبانی از سرمایه انسانی صنعت نفت است
اخبار جدید اقتصادی

یکی از برنامه‌های اصلی بنده، پشتیبانی از سرمایه انسانی صنعت نفت است

این قول را به آقای رئیسی دادیم که در حوزه نفت اراده بر فروش باشد
اخبار جدید اقتصادی

این قول را به آقای رئیسی دادیم که در حوزه نفت اراده بر فروش باشد