اولیانوف: ایران تنها عامل شرایط کنونی مذاکرات برجام نیست
اخبار جدید بین الملل

اولیانوف: ایران تنها عامل شرایط کنونی مذاکرات برجام نیست

بورل: در ۹۵ درصد موارد با ایران به توافق رسیده‌ایم
اخبار جدید بین الملل

بورل: در ۹۵ درصد موارد با ایران به توافق رسیده‌ایم

بورل: توافق هسته ای بسیار نزدیک است
اخبار جدید بین الملل

بورل: توافق هسته ای بسیار نزدیک است

بورل: مذاکرات وین به یک وقفه نیاز دارد
اخبار جدید بین الملل

بورل: مذاکرات وین به یک وقفه نیاز دارد

بورل: در مذاکرات وین توافق در دسترس است
اخبار جدید بین الملل

بورل: در مذاکرات وین توافق در دسترس است

رایزنی بورل و بلینکن درباره مذاکرات برجامی
اخبار جدید بین الملل

رایزنی بورل و بلینکن درباره مذاکرات برجامی

جوسپ بورل: اروپا هیچ نقشه دومی در مقابل ایران ندارد
اخبار جدید بین الملل

جوسپ بورل: اروپا هیچ نقشه دومی در مقابل ایران ندارد

بورل:باید به اجرای کامل برجام بازگردیم
اخبار جدید بین الملل

بورل:باید به اجرای کامل برجام بازگردیم

بورل: باید برای کاهش فاصله ایران و آمریکا در برجام سخت تلاش کنیم
اخبار جدید بین الملل

بورل: باید برای کاهش فاصله ایران و آمریکا در برجام سخت تلاش کنیم